Om meg

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Ingvild Elise

Pedagogisk leder i Flassabekken barnehage

Mitt navn er Ingvild Elise Hitland Økland, jeg er gift og har en sønn på 8 mnd. Jeg er utdannet barnehagelærer (tidligere førskolelærer) og jobber som pedagogisk leder i Gjesdal kommune. Jeg er en person som brenner for faget og er overbevist om at barn lærer best via lek.

Intensjonen med bloggen er å dele aktiviteter, som en enkelt kan gjøre på egenhånd sammen med sine egne barn. Lek er barnas viktigste arena for læring.

LEK ER LÆRING

Lek er viktig for alle barn. Vi voksne kan legge til rette for gode aktiviteter, men barna velger selv å delta. Vi voksne må være tilstede, veilede og hjelpe barna inn i leken. Gjennom lek utvikler barna seg og får nye erfaringer. Barn som leker sammen får sosial kompetanse som er viktig å ha når man omgås andre mennesker. Lek gir barna glede og er lystbetont og er barnas viktigste arena for læring. Barna får gjennom lek motoriske-, kognitive-, kommunikative,-, og sosiale ferdigheter. Leken er med å skape barnas identitet og de lærer nye sider ved seg selv. Barn trenger trygghet, trivsel og omsorg for å våge å kaste seg ut i leken. Så her har vi foreldre en viktig rolle.